Bestyrelsen

Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af foreningen.
Økonomi og kontakt til offentlige myndigheder.

Scenariegruppen

Malene Petersen
Scenariegruppen

Malene Petersen

Simon Frederiksen
Scenariegruppen

Simon Frederiksen